• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Matematika a její aplikace

  symbol předmětu

  Naši studenti se každý rok účastní matematických soutěží – Matematické olympiády a Pythagoriády.

  Zadání letošní Matematické olympiády naleznete zde .

  Tradičně se velký počet našich studentů účastní mezinárodní soutěže Matematický klokan.

  Studenti se také zúčastnili matematické soutěže MASO pořádané MFF UK.

  Vyučující matematiky se také podílejí na přípravných kurzech matematiky k přijímacím zkouškám pro 4leté studium. Zájem o tyto kurzy byl ze strany žáků 9. tříd ze ZŠ velký a kurzy měly úspěch.

  Pro zájemce o matematiku: Matematický korespondenční seminář-PraSe-více informací zde.

  A nakonec ještě zajímavost: svátek je dne 14.3.

  Vyučující matematiky

  Mgr. Vít Vlasák (vedoucí předmětové komise)
  Mgr. Zbyněk Andrš
  Mgr. Blanka Běhounková
  Mgr. Šárka Hamáčková
  Tomáš Škraban

  Doporučené učebnice