• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Český jazyk a literatura

  symbol předmětu

  Český jazyk a literatura jsou vyučovány ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia, s rozdílnou týdenní hodinovou dotací (nejméně 3 hodiny,
  nejvíce 4 hodiny).

  K prohloubení a rozšíření literárních znalostí a interpretačních schopností se každoročně otevírá Seminář z českého jazyka a literatury.
  Jeho náplní jsou také okruhy pro profilovou část maturitní zkoušky.

  Příklady témat ze semináře z českého jazyka a literatury:

  Výuka literatury probíhá v kontextu s významnými událostmi české i světové kinematografie. Opomíjena není ani výrazná televizní tvorba (filmový klub ČT2).

  Snažíme se o všeobecný kulturní rozvoj našich studentů:

  Pro zájemce o aktuální dění v oboru jsou k dispozici Divadelní noviny, Český jazyk a literatura a Kulturní přehled. koláž3.jpg, 19kB

  Soutěže
  Studenti mají možnost zúčastnit se řady soutěží, pravidelně se účastníme:
  Olympiády v českém jazyce (naši studenti obsazují přední místa) a recitačních soutěží.

  výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce v prosinci 2014: zde


  výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce v prosinci 2013: zde

  Spolupracujeme s novinami : Noviny Prahy 12 a Tučňák.

  Vyučující českého jazyka

  PhDr. Jaroslav Cejnar (vedoucí předmětové komise)
  Mgr. Dana Hrušková
  PaedDr. Vanda Nemčoková
  PaedDr. Nina Nováková