• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Chemie

  symbol předmětu

  Gymnázium Písnická je fakultní školou
  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
  Naši studenti mají možnost navštívit některé laboratoře a pracovat v nich nebo získat odborného konzultanta pro své seminární práce a práce SOČ.

  Naši studenti se každoročně zúčastňují také Chemické olympiády.

  Fotogalerie zde

  Chemická olympiáda

  zadání zde

  2010/2011

  Skvělého úmístění dosáhl v krajském kole ChO kategorie D Tomáš Kouřimský (V4), který skončil na první pokus hned druhý.

  2011/2012

  Nepřehlédnutelného úspěchu v chemické olympiádě kategorie A (a to už je věda -
  dosáhla Lenka Šebestová z oktávy naší školy.
  V krajském kole obsadila 3. místo a s více než 50% ziskem bodů je úspěšná řešitelka. Lence blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Výsledky zde

  Koncem prosince 2006 jsme uzavřeli projekt
  „Využití výpočetní techniky v analytické chemii“

  Jednalo se o projekt propojující chemii s výpočetní technikou, který byl dotován Ministerstvem školství ČR. Projekt využíval počítačového rozhraní pro měření některých úloh v analytické chemii. Na základě tohoto projektu se podařilo doplnit vybavení i druhé odborné pracovny – chemie – výpočetní a audiovizuální technikou.

  Danuše Součková, vedoucí předmětové komise chemie

  Vyučující chemie

  RNDr. Danuše Součková, Ph.D. (vedoucí předmětové komise)
  Vlasta Divišová
  Mgr. Mária Halbrštátová
  Mgr. Michal Rak

  Odkazy na zajímavé či zábavné internetové stránky související s předmětem: