• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Biologie a přírodopis

  symbol předmětu

  Naše škola je fakultní školou
  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

  Ve škole máme pro naše žáky biologickou učebnu s názornými sbírkami různých organismů vybavenou data projektorem a mikroskopy. Žáci si mohou rozšířit znalosti o vlastnostech rostlin také na biologické lavici.

  Akce
  Naše škola každoročně pořádá pro žáky nejen naší školy mimořádnou hodinu biologie, tzv. hrátky. Jedná se o dobrovolnou akci, ve které si studenti mohou rozšířit vědomosti v oboru biologie zábavnou formou. Každý rok se zabýváme jiným tématem.

  Ve školním roce 2009-2010 proběhly Hrátky s drátky. Podrobné informace naleznete zde

  V následujícím roce 2010-2011 se konaly Hrátky s chlorofylem. Bližší informace v PDF jsou zde.

  V roce 2011-2012 jsme pořádali Hrátky s obrázky. Informace naleznete zde

  Aktivity našich studentů
  Studenti naší školy se účastní pravidelně v soutěžích:

  Výlety za biologií

  Díky spolupráci s Přírodovědeckou fakultou, a to nejen v oblasti pomoci při realizaci studentských praxí, naši studenti mají možnost navštívit některé laboratoře a pracovat v nich nebo získat odborného konzultanta pro své seminární práce a práce SOČ. V letošní roce nám byl zapujčen speciální fluoresenční mikroskop. Na obrázku si můžete prohlídnout rosnatku okrouhlolistou, tento snímek byl pořízen právě ve fluoresenčním mikroskopu.

  Odkazy na zajímavé či zábavné internetové stránky související s předmětem: