• Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Společenské vědy
 • Dějepis
 • Zeměpis a geografie
 • Biologie a přírodopis
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Informatika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
 • Anglický jazyk

  symbol předmětu

  Výuka

  Anglickému jazyku vyučujeme již od primy.

  Žáci jsou rozděleni ve skupinách po 15 až 16 žácích.

  V posledních dvou ročnících mohou žáci navštěvovat v rámci volitelných předmětů konverzaci v anglickém jazyce.

  Z anglického jazyka každoročně skládá maturitu vysoké procento našich studentů, a tak děláme vše pro to, aby byli na závěrečnou zkoušku dobře připraveni. Jazyk vyučují pouze vysokoškolsky vzdělaní a kvalifikovaní pedagogové. Naše studenty se snažíme připravit nejen pro úspěšné složení zkoušek (závěrečných zde a přijímacích na univerzitách), ale jde nám i o to, aby se pro ně stala angličtina jedním z jazyků používaných při běžné komunikaci. Zároveň je naším cílem seznámit je s geografickými, historickými, společenskopolitickými a kulturními zajímavostmi té části světa, které říkáme English speaking countries tak, aby byli na základě srovnání s Českou republikou schopni postihnout shodné a odlišné prvky, posoudit je, formulovat svůj názor a ten také obhájit.

  Soutěže

  Každý rok se zúčastňujeme konverzační soutěže v anglickém jazyce.

  Zájezdy

  Každoročně pořádáme pro žáky KVARTY a 2.A studijně poznávací zájezd do Velké Británie s výukou jazyka a ubytováním v anglických rodinách.

  podívejte se na program zájezdu s jazykovým kurzem -jaro 2013

  Fotogalerie ze zájezdu 2012

  Vyučující anglického jazyka

  Mgr. Markéta Hezinová (vedoucí předmětové komise)
  PhDr. Jaroslav Cejnar
  PhDr. Květoslava Humhalová, CSc.
  Mgr. Milena Mítová
  Mgr. Tomáš Potoček
  PhDr. Ivana Nuhlíčková