• Informace
  • Kódy oborů a kritéria
  • Ilustrační testy
  • Facebook Picasa YouTube RSS
  • Testová zadání k procvičování

    Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje sady testových zadání k procvičování.

    Další informace na  Testová zadání k procvičování

    Držíme palce při přípravě!