• Informace
 • Kódy oborů a kritéria
 • Ilustrační testy
 • Facebook Picasa YouTube RSS
 • Kódy oborů a kritéria

  Kódy oborů

  kód oboru  název     délka     max. počet     předp. počet
         oboru     studia   otevíraných tříd  přijímaných žáků
  
  79-41-K/41  Gymnázium   4 roky      1         30
  79-41-K/81  Gymnázium   8 let       1         30
  

  Kritéria hodnocení, termíny zkoušek

  Informace dle § 60, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  ve znění pozdějších předpisů a kritéria hodnocení (PDF)