• Organizace škol. roku
 • Rozvrhy tříd
 • Plán akcí
 • Systém „Bakaláři“
 • Systém „Moodle“
 • Maturity
 • Výchovný poradce
 • SRPŠ
 • Dokumenty ke stažení
 • Odkazy
 • Facebook Picasa YouTube RSS
 • Maturita v roce 2020

  Vážení studenti,
  předkládáme Vám informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2019 - 2020.

     Vyhláška č. 177/2009 Sb. v platném znění („maturitní vyhláška“) (PDF)

     Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění (PDF)

  Posudek související s příznáním uzpůsobení podmínek konání MZ (PUP MZ), vypracovaný školským poradenským zařízením, musí žák dodat zároveň s přihláškou k maturitní zkoušce!

  Informace k profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019 - 2020

     Sdělení ředitele školy (PDF)

     Maturitní témata jsou k dispozici na MOODLE školy a v kanceláři zástupce ředitele.

  Informace ke společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2019 - 2020

     Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL naleznete zde .

     Sdělení ředitele školy ke 3. části ÚZ společné části MZ z cizího jazyka (PDF)

     Tematické okruhy ke 3. části ústní zkoušky společné části MZ
               z anglického jazyka naleznete zde .
               z německého jazyka naleznete zde .
               z ruského jazyka naleznete zde .