• Organizace škol. roku
 • Rozvrhy tříd
 • Plán akcí
 • Systém „Bakaláři“
 • Systém „Moodle“
 • Maturity
 • Výchovný poradce
 • SRPŠ
 • Dokumenty ke stažení
 • Odkazy
 • Facebook Zonerama YouTube RSS
 • Dokumenty ke stažení

  Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. (PDF)
   
  Vyhláška č. 177/2009 Sb. v platném znění („maturitní vyhláška“) (PDF)
  Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění (PDF)
   
  Žádost o jednorázové uvolnění z výuky (ozdravný pobyt, reprezentace, ...)
  Žádost o uvolnění z TV (DOC)
  Žádost o změnu volitelného předmětu (DOC)
   
  Školní vzdělávací program nižšího gymnázia (PDF)
  Školní vzdělávací program vyššího gymnázia (PDF)
   
  Učební plány 2018 - 2019 (PDF)
  Školní řád (PDF)
   
  Inspekční zpráva ČŠI - 4. až 7. 3. 2014 (PDF)
  Výroční zpráva 2017 - 2018 (PDF)
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. k 31. 12. 2017 (PDF)
  Výroční zpráva 2016 - 2017 (PDF)
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. k 31. 12. 2016 (PDF)
  Výroční zpráva 2015 - 2016 (PDF)
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. k 31. 12. 2015 (PDF)
  Výroční zpráva 2014 - 2015 (PDF)
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. k 31. 12. 2014 (PDF)
  Výroční zpráva 2013 - 2014 (PDF)
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. k 31. 12. 2013 (PDF)
  Výroční zpráva 2012 - 2013 (PDF)