• Organizace škol. roku
 • Rozvrhy tříd
 • Plán akcí
 • Systém „Bakaláři“
 • Systém „Moodle“
 • Maturity
 • Výchovný poradce
 • SRPŠ
 • Dokumenty ke stažení
 • Odkazy
 • Facebook Picasa YouTube RSS
 • Systém „Bakaláři“ - známky a suplování

  „Bakaláři“ – Informace pro rodiče a žáky je modul, který umožňuje
  rodičům žáků školy zobrazit osobní údaje svých dětí, klasifikaci, absenci,
  rozvrh a suplování.
  Podmínkou pro vstup je zadání správného jména a hesla,
  které obdržíte od třídního učitele.

  Z níže připraveného odkazu bude otevřené okno vybaveno
  všemi běžnými navigačními prvky, jelikož odkaz vede mimo školní web.

  PŘIHLÁSIT SE A VSTOUPIT