• Informace
 • Charakteristika školy
 • Úspěchy
 • Učební plány
 • Školní řád
 • SRPŠ
 • Školská rada
 • ŠVP
 • Stalo se
 • Fotogalerie a videa
 • Projekty
 • Dokumenty ke stažení
 • Facebook Zonerama YouTube RSS
 • Informace

  Další zdroje informací o Gymnáziu Písnická naleznete zde

  Facebook   Facebook        Zonerama   Zonerama        YouTube   YouTube        RSS   RSS

  Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. (PDF)

  Postup při ziskávání informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím v platném znění (PDF)


  Inspekční zpráva ČŠI - 4. až 7. 3. 2014 (PDF)


  Provoz školy od 10. 5. 2021

  Základní informace k provozu školy od 10. května 2021


  Provoz školy od 3. 5. 2021

  I když je Praha mezi kraji, kde je povolen návrat určitých skupin žáků od 3. května, bohužel logisticky ani personálně nelze zajistit souběh prezenční výuky a přijímacích zkoušek, které se konají v týdnu od 3. května (pondělí – čtvrtek). V budově školy se během nich vystřídá téměř 300 uchazečů. Z tohoto důvodu bude v týdnu od 3. května 2021 pro všechny žáky gymnázia i nadále probíhat distanční výuka (online i asynchronní formou) a případný návrat k prezenční výuce bude posunut na pondělí 10. května 2021. Jako první by se vzhledem k rotační výuce v prosinci 2020 do školy měli vrátit žáci tercie a kvarty.
  Děkujeme za pochopení.


  Provoz školy od 7. 12. 2020

  Základní informace k provozu školy od 7. prosince 2020

   


  Provoz školy od 25. 11. 2020

  Základní informace k provozu školy od 25. listopadu 2020

  Odkaz na web SPOLU DOMA

   


  Provoz školy na prahu nového školního roku 2020-2021

  Hygienická stanice hl. m. Prahy s účinností od 14. září 2020 nařizuje používání ochranných prostředků dýchacích cest ve společných prostorách škol. Celý text nařízení je k dispozici ZDE.

  Metodický návod pro nařizování karantény ve školách si můžete přečíst ZDE.   

  Přehledy doporučených učebnic pro vyšší stupeň gymnázia najdete zde

  kvinta,  sextaseptima,  oktáva 1.A,  2.A3.A,  4.A

   


  Provoz školy od 1. 6. 2020

  Základní informace k provozu školy od 1. června 2020

  Formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ včetně definice osob s rizikovými faktory
  Základní informace k obnovení osobní přítomnosti žáků-maturantů ve škole

  Pokyn ředitele školy ke vzdělávacím aktivitám maturantů

  Dokument „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020“ vydaný MŠMT ČR ze dne 30. 4. 2020

  Formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ včetně definice osob s rizikovými faktory
  Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

  Při hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se vychází:
     a) z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy
     b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
     c) podpůrně z hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020

  Za období vzdělání na dálku během uzavření škol lze zohlednit například:
     a) snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů a výstupů
     b) samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
     c) četbu související se zadanými úkoly

  Žáci posledních ročníků se dle § 3 vyhl. 211/2020 Sb. nebudou hodnotit stupněm neprospěl nebo slovem nehodnocen. Pokud by takový žák měl být takto hodnocen, uvede se místo toho slovo prospěl, tudíž i u celkové hodnocení za 2. pololetí se na vysvědčení uvede slovo prospěl.

  Termíny předání vysvědčení:
     pro nematuritní ročníky: 30. června (způsob předání bude zveřejněn po vydání Souboru hygienických a bezpečnostních podmínek)
     pro maturitní ročníky: bude upřesněno po vydání časového schématu maturitních zkoušek


  Pokyny statutárního zástupce školy k distančnímu vzdělávání

  Vážení rodiče, moji milí studenti,

  v důsledku mimořádných opatření státních orgánů a současného epidemiologického stavu v ČR jsme s Vašimi vyučujícími vytvořili systém distančního vzdělávání prostřednictvím MOODLE gymnázia.

  Každý vyučující vytvořil kurz pro svůj vyučovaný předmět a skupinu.
  Zde budete mít k dispozici (k Vašim učebnicím a sešitům, které máte doma) studijní materiály, úkoly k samostudiu a k procvičování, případně odkazy na webové stránky.
  Některé úkoly budete i elektronickou formou odevzdávat. Odevzdané úkoly mohou vyučující hodnotit (v souladu s naším klasifikačním řádem) jako součást klasifikace za 2. pololetí. MOODLE gymnázia pravidelně sledujte.
  Témata distanční výuky budou současně zaznamenávána do elektronických třídních knih v Bakalářích.

  Protože vyhlášená opatření zakazují osobní přítomnost žáků na vzdělávání, nemohou se s Vámi vyučující scházet. Výuku nebo konzultace lze provádět pouze dálkově. Dle dohody s učiteli k tomu můžete využít např. Komens nebo školní e-mail.
  Dle sdělení koordinátora GDPR „není vhodné, aby sami učitelé vytvářeli nejrůznější skupiny na sociálních sítích, WhatsAppu (pokud je chtějí žáci vytvořit, nechť tak činí sami mimo působnost školy a učitelů). Dále není vhodné, aby vyučující plošně žádali žáky či rodiče o kontakty pro komunikaci prostřednictvím Skype, Messengeru a dalších.“

  Až do odvolání byly zrušeny i veškeré plánované školní akce.

  Zrušením výuky ve školách nebyly vyhlášeny prázdniny. Vznikla poměrně komplikovaná situace, která omezuje možnosti řádného vzdělávání a především klade vysoké nároky na osobní odpovědnost a disciplínu. Doporučujeme Vám stanovit si plán a denní časový rozvrh samostudia i dalších činností (četba, zájmy, sport) s těžištěm v dopoledních hodinách.

  Přeji Vám všem hodně zdraví a věřím v brzké shledání ve škole.

  V případě změny situace Vás budu informovat.

  Julius Kolín, statutární zástupce školy


  UPOZORNĚNÍ!

  Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo mimořádným opatřením ze dne 10. 3. 2020 fyzickou přítomnost žáků ve školách s účinností od 11. 3. 2020.
  Gymnázium včetně školní jídelny bude od tohoto data uzavřeno. Obědy budou všem strávníkům odhlašovány po dobu trvání opatření automaticky.
  Úplné znění dokumentu MZ ČR naleznete zde.

   

  Výběr žáků se od 14. do 22. 9. 2019 účastnil
  vědeckotechnické cesty Irsko 2019.
  Fotografie z akce naleznete zde

   

  Naše gymnázium se v soutěži Best in English
  umístilo jako 9. v České republice a jako 38. ve světě.

  Nejlépe si vedl Miroslav Holeček z oktávy, získal 20. místo z 8437 studentů v České republice. Anna Cihlářová z oktávy se v České republice umístila na 24. místě.

  Vítězství ve XIV. ročníku Studentské Agory!
  Začátkem listopadu se výběr studentů z oktávy (Anna Cihlářová, Dominika Hájková, Rebeka Mazúchová, Veronika Vlková, Tomáš Mráz, Martin Polanka) a ze 4.A (Lucie Sudová, Darek Žák, Marek Pěnkava, Jakub Štolpa) zúčastnil finálového kola diskusní a argumentační soutěže „Studentská Agora“. Po jarním postupu z pražského krajského kola čekaly naše studenty v prostorách Poslanecké sněmovny PČR týmy gymnázií z Liberce, Opavy a Berouna. Při dopoledních diskuzích na rozličná témata (od povinné školní docházky, přes problematiku kumulace politických funkcí, až po politiku EU s ohledem na uprchlictví) byl tým našeho gymnázia nejvyrovnanější a postoupil do odpoledního finále, kde porazil spolubesedníky z Berouna a zvítězil tak v celém XIV. ročníku. Darek Žák si navíc odnesl ocenění pro jednoho ze tří nejlepších diskutérů celého finálového dne. Všem debatujícím ještě jednou gratulujeme!

  Výběr žáků se od 14. do 23. 9. 2018 účastnil
  vědeckotechnické cesty do zemí Pobaltí 2018.
  Fotografie z akce naleznete zde

  Výběr žáků se od 16. do 24. 9. 2017 účastnil
  vědeckotechnické cesty do zemí BENELUXu 2017.
  Fotografie z akce naleznete zde

  Žáci tercie se od 5. do 9. 6. 2017 účastnili
  vodácko-turistického kurzu „Vltava 2017“.
  Fotografie z akce naleznete zde.

  Žáci sexty a 2.A se od 29. 5. do 2. 6. 2017 účastnili
  tradičního přírodovědného kurzu ve Lhotce u Mělníka.
  Fotografie z akce naleznete zde.

  Výběr žáků septimy a 3.A se od 29. 5. do 2. 6. 2017 účastnil
  vodácko-turistického kurzu „Vltava 2017“.
  Fotografie z akce naleznete zde.


  V pátek 2. 12. 2016 se konala beseda s válečnými veterány

  „Boj za svobodu“


  Fotografie naleznete zde


  V úterý 29. 11. 2016 se konali HRÁTKY S BARVAMI
  Další informace zde. (PDF)
  Fotografie z akce naleznete zde

  Výběr žáků se od 19. do 26. 6. 2016 účastnil
  vědeckotechnické cesty Skotsko 2016.
  Fotografie z akce naleznete zde

  Výběr žáků se od 12. do 21. 6. 2015 účastnil
  vědeckotechnické cesty Finsko 2015.
  Fotografie z akce naleznete zde

  Finsko 2015