• Informace
 • Charakteristika školy
 • Úspěchy
 • Učební plány
 • Školní řád
 • SRPŠ
 • Školská rada
 • ŠVP
 • Stalo se
 • Fotogalerie a videa
 • Projekty
 • Dokumenty ke stažení
 • Facebook Zonerama YouTube RSS
 • Informace

  Další zdroje informací o Gymnáziu Písnická naleznete zde

  Facebook   Facebook        Zonerama   Zonerama        YouTube   YouTube        RSS   RSS

  Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. (PDF)

  Postup při ziskávání informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím v platném znění (PDF)


  Inspekční zpráva ČŠI - 4. až 7. 3. 2014 (PDF)

  Naši studenti výrazně uspěli v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Všichni postupují do krajského kola. Blahopřejeme.
  Kategorie I. Eliška Chrzová (V4.) 1. místo a Michal Novák (V4.) 3. místo
  Kategorie II. Kristýna Hovorková (V6.) 2. místo a Jana Staňková (V6.) 3. místo
  Děkujeme za reprezentaci naší školy.

  Naše gymnázium se v soutěži Best in English
  umístilo jako 9. v České republice a jako 38. ve světě.

  Nejlépe si vedl Miroslav Holeček z oktávy, získal 20. místo z 8437 studentů v České republice. Anna Cihlářová z oktávy se v České republice umístila na 24. místě.

  Vítězství ve XIV. ročníku Studentské Agory!
  Začátkem listopadu se výběr studentů z oktávy (Anna Cihlářová, Dominika Hájková, Rebeka Mazúchová, Veronika Vlková, Tomáš Mráz, Martin Polanka) a ze 4.A (Lucie Sudová, Darek Žák, Marek Pěnkava, Jakub Štolpa) zúčastnil finálového kola diskusní a argumentační soutěže „Studentská Agora“. Po jarním postupu z pražského krajského kola čekaly naše studenty v prostorách Poslanecké sněmovny PČR týmy gymnázií z Liberce, Opavy a Berouna. Při dopoledních diskuzích na rozličná témata (od povinné školní docházky, přes problematiku kumulace politických funkcí, až po politiku EU s ohledem na uprchlictví) byl tým našeho gymnázia nejvyrovnanější a postoupil do odpoledního finále, kde porazil spolubesedníky z Berouna a zvítězil tak v celém XIV. ročníku. Darek Žák si navíc odnesl ocenění pro jednoho ze tří nejlepších diskutérů celého finálového dne. Všem debatujícím ještě jednou gratulujeme!

  Výběr žáků se od 14. do 23. 9. 2018 účastnil
  vědeckotechnické cesty do zemí Pobaltí 2018.
  Fotografie z akce naleznete zde

   

  Přehledy doporučených učebnic pro vyšší stupeň gymnázia najdete zde

  kvinta,  sextaseptima,  oktáva 1.A,  2.A3.A,  4.A

   


  28. března 2018 se uskutečnilo krajské kolo Zeměpisné olympiády.

  Adam Urbánek (oktáva) obsadil 3. místo v kategorii D a postoupil do celostátního kola.

  Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy!

  20. února 2018 se uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády.

  Adam Urbánek (oktáva) obsadil 2. místo v kategorii D a postoupil do krajského kola.
  Ondřej Trupl (sekunda) obsadil 3. místo v kategorii B.
  Adam Baroch (prima) obsadil 4. místo v kategorii A.
  Lukáš Dostál (oktáva) obsadil 5. místo v kategorii D.
  Jindřich Ladislav Míšek (kvarta) obsadil 10 místo v kategorii C.
  Děkujeme za reprezentaci školy.

  Bodujeme v jazykových soutěžích
  Student kvarty Ondřej Peška zvítězil v obvodní kole Olympiády v anglické jazyce (druhá kategorie). Student tercie Michal Novák obsadil třetí místo v obvodním kole Olympiády v českém jazyce (první kategorie).
  Děkujeme za reprezentaci naší školy.

  26. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.
  Vítězka Tereza Bohumská (septima) naší školu reprezentovala 13. 2. v kole obvodním, kde skončila čtvrtá!
  Velmi děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

   

  Výběr žáků se od 16. do 24. 9. 2017 účastnil
  vědeckotechnické cesty do zemí BENELUXu 2017.
  Fotografie z akce naleznete zde


  Ředitel školy vyhlásil na pátek 29. 9. 2017
  z organizačních a technických důvodů
  VOLNÝ DEN
  pro žáky.

   

  Žáci tercie se od 5. do 9. 6. 2017 účastnili
  vodácko-turistického kurzu „Vltava 2017“.
  Fotografie z akce naleznete zde.

   

  Žáci sexty a 2.A se od 29. 5. do 2. 6. 2017 účastnili
  tradičního přírodovědného kurzu ve Lhotce u Mělníka.
  Fotografie z akce naleznete zde.

   

  Výběr žáků septimy a 3.A se od 29. 5. do 2. 6. 2017 účastnil
  vodácko-turistického kurzu „Vltava 2017“.
  Fotografie z akce naleznete zde.

   


  TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

  Třídní schůzky rodičů budoucích žáků 1. ročníku se konaly v pondělí 12. června 2017

  osmiletého studia od 16:50 hodin v učebně č. 8
  čtyřletého studia od 17:00 hodin v učebně č. 4

  Program - představení třídního učitele, seznámení s chodem školy, informace o adaptačním týdnu.

  V průběhu schůzky proběhl i výběr studia druhého cizího jazyka.

   


  Příjem přihlášek byl ukončen 1. 3. 2017!

   


  Ve středu dne 19. 4. 2017 proběhly volby členů Školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty.

  Bližší informace zde

   


  V pátek 2. 12. 2016 se konala beseda s válečnými veterány

  „Boj za svobodu“


  Fotografie naleznete zde


  V úterý 29. 11. 2016 se konali HRÁTKY S BARVAMI
  Další informace zde. (PDF)
  Fotografie z akce naleznete zde

  V pátek 18. 11. 2016 byl z organizačních a technických důvodů vyhlášen VOLNÝ DEN
  Žáci neměli tento den přístup do budovy školy!
  Obědy nebyly vydávány!!!

   

  Do finále zeměpisné soutěže Pražský glóbus postoupilo 6 našich studentů
  Ondřej Pavlas (sekunda),
  Jana Staňková (kvarta),
  Veronika Vlková (sexta),
  Lukáš Dostál, Jan Polter a Adam Urbánek (všichni septima).

   

  V rámci adaptačního týdne proběhly plavecké prověrky u žáků primy a 1.A.

   

  Žáci PRIMY a 1.A se účastnili akcí v rámci adaptačního týdne.

   

  Zahájení školního roku 2016-2017 proběhlo ve čtvrtek 1. 9. 2016

   

  Výběr žáků (převážně kvarty a 2.A) se od 18. do 25. 6. 2016 účastnil
  studijně poznávacího zájezdu do Velké Británie - Yorku.

  Výběr žáků se od 19. do 26. 6. 2016 účastnil
  vědeckotechnické cesty Skotsko 2016.
  Fotografie z akce naleznete zde

  Skotsko 2016


  TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ
  Třídní schůzka rodičů budoucích žáků 1. ročníku se konala v pondělí 6. června 2016
  Program - představení třídního učitele, seznámení s chodem školy, informace o adaptačním týdnu.
  V průběhu schůzky proběhne i výběr studia druhého cizího jazyka. Zvolit můžete německý jazyk, nebo ruský jazyk. Prosím, konzultujte volbu doma předem.
  Těšíme se na Vaši účast.

  Dne 14. 4. 2016 proběhly doplňovací volby pro volbu člena Školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty.
  Do Školské rady byl zvolen ing. Miroslav Holeček, manažer.

  11. dubna 2016 se konalo krajské kolo olympiády českého jazyka.
  Barbora Bromová (kvarta) se v I. kategorii umístila na 1. místě a postupuje do ústředního kola.
  Velmi děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

  15. března 2016 se konalo krajské kolo zeměpisné olympiády.
  Adam Urbánek (sexta) se v kat. D umístil na 2. místě a postupuje do celostátního kola.
  Velmi děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

  Dne 15. 3. 2016 byl ukončen příjem přihlášek k přijímacímu řízení na naše gymnázium.

  16. února 2016 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády.
  V konkurenci 18 škol z celé Prahy 4 byli naši studenti velmi úspěšní:

  V kategorii A Ondřej Pavlas z primy – 1. místo a postup do krajského finále.
  V kategorii B Vít Skalický ze sekundy – 1. místo a postup do krajského finále.
  V kategorii C Nela Otáhalová z kvarty – 6. místo.
  V kategorii D Adam Urbánek ze sexty – 2. místo a postup do krajského finále.
  Se stejným počtem bodů Lukáš Dostál ze sexty – 3. místo a (možná) postup do krajského finále.

  Všem velmi děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

  V úterý 26. 1. 2016 se konal třetí Den otevřených dveří.

  Ve středu 6. 1. 2016 se konal druhý Den otevřených dveří.

  Ve čtvrtek 10. 12. 2015 se konal první Den otevřených dveří.

  Výběr žáků se od 12. do 21. 6. 2015 účastnil
  vědeckotechnické cesty Finsko 2015.
  Fotografie z akce naleznete zde

  Finsko 2015