• Informace
 • Charakteristika školy
 • Úspěchy
 • Učební plány
 • Školní řád
 • SRPŠ
 • Školská rada
 • ŠVP
 • Stalo se
 • Fotogalerie a videa
 • Projekty
 • Dokumenty ke stažení
 • Facebook Zonerama YouTube RSS
 • Dokumenty ke stažení

  Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. (PDF)
   
  Inspekční zpráva ČŠI - 4. až 7. 3. 2014 (PDF)
  Výroční zpráva 2018 - 2019 (PDF)
  Výroční zpráva 2017 - 2018 (PDF)
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. k 31. 12. 2017 (PDF)
  Výroční zpráva 2016 - 2017 (PDF)
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. k 31. 12. 2016 (PDF)
  Výroční zpráva 2015 - 2016 (PDF)
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. k 31. 12. 2015 (PDF)
  Výroční zpráva 2014 - 2015 (PDF)
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. k 31. 12. 2014 (PDF)
  Výroční zpráva 2013 - 2014 (PDF)
  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. k 31. 12. 2013 (PDF)
  Výroční zpráva 2012 - 2013 (PDF)
   
  Školní vzdělávací program nižšího gymnázia (PDF)
  Školní vzdělávací program vyššího gymnázia (PDF)
   
  Učební plány 2018 - 2019 (PDF)
   
  Školní řád (PDF)
   
  Vyhláška č. 177/2009 Sb. v platném znění („maturitní vyhláška“) (PDF)
  Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění (PDF)