• Informace
 • Kódy oborů a kritéria
 • Ilustrační testy
 • Facebook Zonerama YouTube RSS
 • Informace


  UPOZORNĚNÍ!

  Přihlášku bylo třeba ODEVZDAT NEJPOZDĚJI 1. 3. 2018!

  kód oboru        název oboru         délka studia
  79-41-K/41        Gymnázium        4 roky           
  79-41-K/81        Gymnázium        8 let               

  V letošním roce přijímáme pouze tiskopis přihlášky dle níže uvedeného vzoru.

  Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí!!!
  Dle informací Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání sdělujeme, že pokud podáváte přihlášky na dvě školy, musí být obě identické!!!
  U škol se nejedná o pořadí zájmu! Zájem projevíte následně odevzdáním zápisového lístku.
  Vyplňte tedy přihlášku jednou, zkopírujte ji, podepište (uchazeč i rodiče) a pak nechte oba výtisky potvrdit školou nebo přiložte ověřené kopie vysvědčení (podle § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.)

  Přihláška musí být vytištěna na JEDNOM listu A4 (OBOUSTRANNĚ)!
  Lze jí vytisknout na tiskárně s oboustranným tiskem
  nebo zkopírovat na kopírce na 1 list A4!
  Přihláška je v XLS souboru. Jednotlivé strany jsou ve dvou listech jednoho sešitu.
  Při hledání druhé strany se pozorně v Excelu podívejte na záložky dole!

  Dále prosíme o PŘESNÉ, PLATNÉ a ČITELNÉ vyplnění přihlášky!
  Jde o správní řízení!


  pro operativní komunikaci uvedení E-MAILOVÉ ADRESY a TELEFONU.

  Uchazeč musí mít (podle § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.)
  - buď PŘEDCHOZÍ ŠKOLOU POTVRZENOU klasifikaci
  - nebo PŘIKLÁDÁ OVĚŘENÉ KOPIE VYSVĚDČENÍ.

  tj. u 4-letého studia vysvědčení za 1. pol. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku,
  u 8-letého studia vysvědčení za 1. pol. a 2. pol. 4. ročníku a 1. pol. 5. ročníku
  VČETNĚ ZNÁMKY Z CHOVÁNÍ A PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU (na 2 desetinná místa).

  Potvrzení od lékaře NEPOŽADUJEME!


  Informace dle § 60, odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a kritéria hodnocení (PDF)

  Vzor přihlášky PZ 2018


  Sdělení MŠMT ze dne 29. srpna 2017

  Jednotná přijímací zkouška,
  jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
  a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
  ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:

  1. termín:    12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání
                               13. dubna 2018 - pro obory osmiletých gymnázií

  2. termín:    16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání
                               17. dubna 2018 - pro obory osmiletých gymnázií

  Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny obory vzdělání:

  1. termín:    10. května 2018
  2. termín:    11. května 2018

  Celé znění naleznete Z D E (PDF).


  Dny otevřených dveří
  se konaly ve čtvrtek 7. 12. 2017 a ve středu 17. 1. 2018
  vždy od 15:30 do 17:30 hod.

  Také Vám doporučujeme navštívit sekce

  Fotogalerie a videa     Školní vzdělávací program     Učební plány

  Inspekční zpráva ČŠI - 4. až 7. 3. 2014