• Informace
 • Kódy oborů a kritéria
 • Ilustrační testy
 • Přihláška
 • Facebook Zonerama YouTube RSS
 • Informace


  TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

  Třídní schůzky rodičů budoucích žáků 1. ročníku se konaly v pondělí 12. června 2017

  osmiletého studia od 16:50 hodin v učebně č. 8
  čtyřletého studia od 17:00 hodin v učebně č. 4

  Program - představení třídního učitele, seznámení s chodem školy, informace o adaptačním týdnu.

  V průběhu schůzky proběhl i výběr studia druhého cizího jazyka.


  Informace dle § 60, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a kritéria hodnocení (PDF)

  Vzor přihlášky PZ 2017

  JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2017 - Informace pro základní školy (PDF).

  ČJL - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (PDF).

  MA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (PDF).


  Sdělení MŠMT ze dne 5. září 2016

  Jednotná přijímací zkouška,
  jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura
  a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
  ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:

  1. termín:    12. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání
                               18. dubna 2017 - pro obory osmiletých gymnázií

  2. termín:    19. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání
                               20. dubna 2017 - pro obory osmiletých gymnázií

  Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny obory vzdělání:

  1. termín:    11. května 2017
  2. termín:    12. května 2017

  Celé znění naleznete Z D E (PDF).

  Dny otevřených dveří
  se konaly ve čtvrtek 8. 12. 2016 a ve středu 18. 1. 2017
  vždy od 15:30 do 17:30 hod.

  Také Vám doporučujeme navštívit sekce

  Fotogalerie a videa     Školní vzdělávací program     Učební plány

  Inspekční zpráva ČŠI - 4. až 7. 3. 2014